De waarde van geld (Vrijheid, vastigheid en …)

De waarde van geld (Vrijheid, vastigheid en …)

Geld vertegenwoordigt van oudsher twee, tegengestelde waarden: vrijheid en vastigheid. Vrijheid: je kunt doen wat je wilt, als je maar genoeg geld hebt. Vastigheid: mocht het eens tegenzitten, dan weet je zeker dat je nog altijd kunt overleven. Vreemd genoeg is geen van beide waarden echt houdbaar.

Onlangs las ik ergens een artikel over hoe geld de gemeenschapszin ondermijnt. Als je in een wijk bewoners vraagt om mee te helpen met de bouw van een kinderspeelplaats, zijn vele mensen daartoe bereid. Maar dan wel als bijna iedereen meedoet. Als er te veel mensen in de buurt afhaken, dan verliezen ook de vrijwilligers van het eerste uur hun enthousiasme. Ook – en dat is het opmerkelijke – als mensen geld doneren in plaats van zich lijfelijk in te zetten. Een irrationele reactie, immers: voor dat geld is ook arbeid verricht, of op z’n minst vertegenwoordigt dat geld een bepaalde waarde. Maar zo wordt het toch niet gezien. Een donateur wordt gezien als een aso, iemand die zich aan z’n verantwoordelijkheden onttrekt.

Iemand met geld is dus ook onvrij, want hoe veel geld hij ook heeft, er zal altijd wel iemand zijn die aan hem trekt omdat hij aan zijn (burger)plichten moet voldoen. Hij moet van alles, en als hij zich daar te weinig van aantrekt, valt hij buiten de maatschappelijke orde – en wie vogelvrij is, kan niet doen wat hij wil, maar is juist onmachtig, onbemiddeld, onvrij. Minder vrij in elk geval dan degene die zich met lijf en leden inzet voor zijn medemensen, en daardoor veel van hen gedaan krijgt. Geld bemoeilijkt dat alleen maar.

Vastigheid en zekerheid biedt geld ook al niet. Wie een bodem onder zijn bestaan heeft proberen te leggen met geld, is er de laatste maanden wel achter gekomen dat dit vergeefs was. Eerder leidde het tot hoofdbrekens over niet verder meegezogen te worden in het moeras van winstwaarschuwingen, verdampte koersen en steunverzoeken. Wie veel heeft, heeft ook veel te verliezen, geld is geen bron van vastigheid maar van onzekerheid.

Weg met geld dus? Natuurlijk niet! Want geld is en blijft waardevol. Waarvoor dan wel? Mmmm…. Nou eh… Tja.. Nog even over nadenken.

Deel:

Geef een reactie