Enkele feiten over het broeikaseffect (En een irrelevant truth)

Enkele feiten over het broeikaseffect (En een irrelevant truth)

Feit 1. In de afgelopen twee eeuwen is de concentratie van kooldioxide in de atmosfeer met meer dan 30 procent toegenomen. Vooral de verbranding in de afgelopen vijftig jaar van fossiele brandstoffen, als steenkool, aardolie en aardgas, heeft veel CO2 op niet-natuurlijke wijze vrijgemaakt.

Feit 2. Ondanks een afkoeling door vulkanen is de aarde in de afgelopen eeuw rond een halve graad opgewarmd. En als de ontwikkelingen zich voortzetten, dan zal de aarde de komende eeuw nog warmer worden – de schattingen van wetenschappers lopen uiteen van een opwarming van nog eens 1,4 graden tot 5,8 graden. Dat is nogal een bandbreedte, en er zijn zelfs critici die ontkennen dat de mens de werking van het natuurlijke broeikaseffect intensiveert. Vaak is het onderzoek waarin de gevolgen van het broeikaseffect worden gebagatelliseerd niet onafhankelijk, maar gesponsord door de automobiel-industrie of een andere partij die belang heeft bij relativerende uitkomsten. Deze onderzoeken hebben ook altijd heel weinig ‘peer reviews’. Maar goed, er zijn ook onverdachte auteurs zoals de bekende auteur Michael Crichton (Jurassic Park, ER), die (getuige zijn thriller ‘State of Fear’) alle ophef over het broeikaseffect toeschrijft aan de milieumaffia, die verdient aan (vermeende) milieurampen.

Feit 3. Wat de oorzaak ook is, de aarde wordt warmer. Nu is al te zien dat het ijs van de poolkappen smelt, en minder dik wordt en steeds minder oppervlakte gaat innemen. En we zien vanuit satellieten een verschuiving van de vegetatie. Nu al schuift het warmere klimaat in Nederland met een gemiddelde snelheid van elf meter per dag noordwaarts. Dat betekent een verstoring van het natuurlijke evenwicht. Dat hoeft geen ramp te zijn, maar het kan helemaal verkeerd uitpakken. De eikenprocessierups, die begin jaren negentig in Brabant opdook, is nu ook boven de grote rivieren een plaag aan het worden. Door de opwarming van het klimaat kunnen de insecten goed overwinteren. Te meer daar veel van hun natuurlijke vijanden naar het noorden zijn verdreven.

Feit 4. Als die opwarming zich – al dan niet versneld – voortzet, heeft dit merkbare effecten. Zo zullen rond 2080 in Europa geen koude winters meer voorkomen. Het Nederlandse klimaat wordt zachter, de winters milder, de zomers Franser. Veel vaker dan vroeger zullen hier zomers met zeer zware regenval, hagel, en snel optredende overstromingen (‘flash floods’) voorkomen.

Feit 5. Als de wereldwijde temperatuurstijging daadwerkelijk doorzet, is ook een forse stijging van de zeespiegel te verwachten. De Verenigde Naties gaan uit van minstens 9 tot bijna 90 centimeter over de komende 100 jaar. Dit komt voornamelijk omdat water uitzet bij een hogere temperatuur, waardoor oceanen meer plaats zullen innemen. Ook smeltende poolkappen en gletsjers dragen bij aan de stijging van de zeewaterspiegel. Kuststreken kunnen door deze zeespiegelstijging overstromen. Nederland loopt een verhoogd risico aangezien grote delen van ons land beneden de zeespiegel liggen. Bovendien zakt de bodem wat, waardoor de relatieve zeespiegelstijging zo’n 10 tot 20 centimeter hoger uitvalt dan het wereldgemiddelde. Door de toegenomen neerslag zullen de rivieren steeds meer water naar Nederland aanvoeren.

Feit 6. Het huishouden van Al Gore verbruikt meer dan twintig keer zoveel energie als een gemiddeld Amerikaans gezin. Zijn geloofwaardigheid als voorvechter van maatregelen tegen het broeikaseffect staat nu op het spel. Het verband met het voorgaande? Geen idee.

Deel:

Geef een reactie