Hemelvaart zonder hemel (De schepping is de val)

“Mijn koninkrijk is niet van deze aarde”, zei Jezus. Maar hoe moeten we ons zijn hemelse koninkrijk voorstellen?

De beschrijving die de bijbel geeft is nogal schimmig, maar het lijkt erop dat er niet één maar drie hemelen zijn. Zo lezen we in 2 Korinthe 12 : 2: “Ik ken een mens in Christus, voor veertien jaren (of het geschied is in het lichaam, weet ik niet, of buiten het lichaam, weet ik niet, God weet het), dat de zodanige opgetrokken is geweest tot in de derde hemel.” In Job 35 : 5 staat een beschrijving van de eerste hemel: de wolken. De tweede hemel vinden we beschreven in Genesis 1 : 6 – 8: het uitspansel (het heelal), waar de planeten, zon, maan en sterren in zijn. En de derde hemel? Vers 4 van 2 Korinthe 12 noemt de derde hemel het paradijs, de woonplaats van God. “Zo ik opvoer ten hemel, Gij zijt daar…” (Psalm 139 : 8a en Psalm 48 : 3).

Het koninkrijk van Jezus (die derde hemel) mag dan niet van deze aarde zijn, het heeft duidelijk aardse trekken. Namelijk die van het paradijs: de tuin van Eden, het lusthof waar de eerste mensen – Adam en Eva – verblijven, waar ‘de Here God allerlei geboomte uit de aardbodem deed opschieten, begeerlijk om te zien en goed om van te eten; en de boom des levens in het midden van de hof, benevens de boom der kennis van goed en kwaad’ (Genesis 2: 8 en 9).

Zoals bekend, aten Adam en Eva van de vruchten van die boom en werden ze uit het paradijs verdreven, als straf voor hun nieuwsgierigheid. Het bestaan in dit aardse paradijs had daarmee alle trekken van wat we in de natuurkunde een labiel evenwicht noemen: tijdelijk in rust, maar gedoemd om uiteen te vallen. In feite zat er een constructiefout in de schepping. Immers: de onstilbare honger naar kennis van goed en kwaad was bij Adam en Eva aangeboren. Hoe denkt Jezus dan opnieuw een koninkrijk in het paradijs te vestigen? De mens is er toch niet op vooruitgegaan sinds de ‘zondeval’ van Adam en Eva? Die zondeval vindt dan toch opnieuw plaats? Dan is het koninkrijk van Jezus toch op rotte palen gebouwd?

Bij Jehova’s, Adventisten en Blijde Christenen vallen dit soort blasfemistische denkbeelden niet in de smaak. Zij hopen dat de menselijke ‘vrije wil’ sterk genoeg zal zijn om niet een tweede keer te vervallen tot het kwade. Ja ja, you wish!

In de Joodse Kabbala en de Finse Edda en nog wat mystieke en apocriefe geschriften vinden we echter de gedachte terug dat de schepping inderdaad mislukt is. Aan de zondeval is een veel groter en ernstiger ‘val’ voorafgegaan, namelijk de schepping zelf! Wil je die schepping annex val ongedaan maken, zul je moeten terugkeren naar de situatie die voorafgaat aan de schepping.

Dát koninkrijk is inderdaad niet van deze aarde, want hemel en aarde bestaan dan niet meer.

Deel:

Geef een reactie