Categoriearchief: Innovatie

Kindheerlijk

Het kind kent geen andere wet dan zijn spontaan levensgevoel en heeft geen andere behoefte dan dit te uiten. Hetzelfde geldt voor de primitieve culturen. En het is deze eigenschap ook, die deze culturen een zo grote aantrekkingskracht verleent voor de mens van heden die in een sfeer van onechtheid, leugen moet leven. Constant

Kindse kunst

Wanneer je naar een schilderij kijkt, moet je weten waarmee je geconfronteerd wordt. Het kijken naar een kunstwerk uit een bepaalde periode vereist altijd een bepaalde 'mental set', zoals psychologen dat noemen. Moderne kunst vereist een hele andere dispositie dan bijvoorbeeld een schilderij van Rembrandt. Veel twintigste-eeuwse schilderijen vervormen het beeld van de werkelijkheid. Maar … Lees verder ››

Onverstandelijk gehandicapt

Het geloof in het weloverwogen besluit is het geloof dat kapitale beslissingen zoals de introductie van de euro met het 'volle verstand' genomen kunnen en moeten worden. Dat is niet zo. Het is juist een kenmerk van ingrijpende, grensverleggende, of, zoals dat heet, 'historische' beslissingen dat ze niet genomen worden met het volle verstand.

Dat is, … Lees verder ››