Categoriearchief: Newton

In de greep van fossiele brandstoffen

De bewezen fossiele energievoorraden (olie, kolen en gas) zijn waarschijnlijk binnen 200 jaar uitgeput. Het ligt voor de hand om sterker te gaan leunen op alternatieve vormen van energie zoals waterstof-, zonne- en windenergie. Maar in hoeverre kunnen die onze dorst naar energie stillen? Enkele toekomstverwachtingen aan de hand van de laatste World Energy Outlook … Lees verder ››

Kyoto en de andere klimaatconferenties: grote woorden en kleine daden

Op de internationale klimaatconferenties is het altijd worstelen tussen milieubelangen en economische haalbaarheid. De uitkomsten zijn volgens veel critici teleurstellend. Zo ook het veelgeroemde protocol van Kyoto in 1997. "Toen is besloten de CO2-emissies met 5,2 procent terug te dringen. Terwijl op termijn zeker 50 procent nodig is om de aarde niet te veel te … Lees verder ››

Warmer, wateriger en woester door het broeikaseffect

De aarde wordt de komende eeuw wellicht rond de zes graden warmer doordat de mens grote hoeveelheden broeikasgassen in de dampkring brengt. Dit is tenminste de mening van de meeste wetenschappers. Wat zijn de oorzaken en (mogelijke) gevolgen van het broeikaseffect? En wat betekent de opwarming van de aarde voor Nederland? Over de verfransing van … Lees verder ››

Na de G8 in Gleneagles – Op naar de volgende top

"Bush erkent dat de temperatuur op aarde stijgt door menselijk toedoen", kopten de kranten tijdens de G8-top in het Schotse Gleneagles begin juli 2005. Ook sprak president Bush zich tijdens de top uit voor bestrijding van het broeikaseffect. Maar de VS willen nog altijd het verdrag van Kyoto niet ondersteunen. De Amerikaanse president George … Lees verder ››

Duurzame energie heeft geldhonger

Er is een structurele verhoging van het investeringstempo in duurzame energie nodig. Of al die investeringen ook plaats vinden, hangt mede af van financiers. Zij lijken niet al te happig om geld te steken in de energietransitie te financieren. "Ik voorzie dat dit een groot probleem wordt." Als het om duurzame energie gaat, is Nederland bepaald … Lees verder ››