Categoriearchief: Newton

In de greep van fossiele brandstoffen

De bewezen fossiele energievoorraden (olie, kolen en gas) zijn waarschijnlijk binnen 200 jaar uitgeput. Het ligt voor de hand om sterker te gaan leunen op alternatieve vormen van energie zoals waterstof-, zonne- en windenergie. Maar in hoeverre kunnen die onze dorst naar energie stillen? Enkele toekomstverwachtingen aan de hand van de laatste World Energy Outlook … Lees verder ››

Kyoto en de andere klimaatconferenties: grote woorden en kleine daden

Op de internationale klimaatconferenties is het altijd worstelen tussen milieubelangen en economische haalbaarheid. De uitkomsten zijn volgens veel critici teleurstellend. Zo ook het veelgeroemde protocol van Kyoto in 1997. "Toen is besloten de CO2-emissies met 5,2 procent terug te dringen. Terwijl op termijn zeker 50 procent nodig is om de aarde niet te veel te … Lees verder ››

Duurzame energie heeft geldhonger

Er is een structurele verhoging van het investeringstempo in duurzame energie nodig. Of al die investeringen ook plaats vinden, hangt mede af van financiers. Zij lijken niet al te happig om geld te steken in de energietransitie te financieren. "Ik voorzie dat dit een groot probleem wordt." Als het om duurzame energie gaat, is Nederland bepaald … Lees verder ››

Duurzame energie: waar zit de groei?

Om te voldoen aan de Europese doelstelling van 14 procent hernieuwbare energie in 2020, zal Nederland de komende jaren veel meer duurzame energie moeten produceren. Niet elke energiebron leent zich even goed voor snelle groei. Zeker de kansen voor het meestoken van biomassa in centrales lijken beperkt. Hoe zit het met het groeipotentieel van andere … Lees verder ››

Handel in CO2-emissies: wonderolie of gebakken lucht?

In 2005 wordt in Europa handel in CO2-emissierechten ingevoerd, als het Europese emissiehandelssysteem (ETS) van start gaat. Een 'emissieplafond' moet leiden tot een verminderde uitstoot van broeikasgassen. Door de handel in de rechten kan deze afname zo goedkoop mogelijk plaatsvinden. Het milieu profiteert, de kosten zijn minimaal. Toch is er kritiek. Waar schaarste is, gedijt de handel. … Lees verder ››