Categoriearchief: Rendement

Internationalisatie: planmatige aanpak loont

Nederlandse ondernemingen laten veel kansen liggen in het buitenland. Terwijl internationaal zakendoen steeds aantrekkelijker wordt als gevolg van de Europese eenwording. Er zijn mogelijkheden in overvloed. Door het wegvallen van de Europese binnengrenzen is het voor Nederlandse ondernemers aantrekkelijker geworden zaken te doen met het buitenland - te exporteren, te importeren, samen te werken met een … Lees verder ››

Internet ABC: van ADSL tot Zip

  Ontwikkelingen in de internettechnologie volgen elkaar in hoog tempo op. Maar niet elke nieuwe technologie overleeft, en niet elk nieuw product raakt ingeburgerd. Welke ontwikkelingen maken kans op succes? En welke technieken hebben de beste vooruitzichten? Een alfabetisch overzicht. ADSL Snel, sneller, snelst. Een van de snelste internetverbindingen op dit moment is de Asymmetric Digital Subscriber Line. … Lees verder ››

De Goudmijn van Gutenberg – of: hoe je wel geld verdient met uitgeven op internet

Internetters betalen niet voor content, zo wijst onderzoek herhaaldelijk uit. Een pijnlijke constatering voor (traditionele) uitgevers en andere partijen die gewend zijn geld te vragen voor content en die internet als medium willen in zetten. Valt er voor hen echt niet te verdienen aan de content die zij op het net plaatsen? Toch … Lees verder ››

Performance Measurement 1: Baas in eigen bedrijf

Het lijkt zo eenvoudig: meten en verbeteren van bedrijfsprestaties. Maar wat moet men meten? Welke indicatoren kan een bedrijf gebruiken als stuurmiddel? Veel bedrijven ontberen een goed, samenhangend geheel van indicatoren. Verkeerde beslissingen zijn dan snel genomen. Vraag drie ondernemers hoe het gaat met hun bedrijf en je krijgt drie keer hetzelfde antwoord: goed, goed, … Lees verder ››

Financier niet altijd gek op groei

Groei kost geld. Een onderneming die nieuwe producten wil introduceren, nieuwe markten wil ontginnen of investeringsplannen wil uitvoeren, heeft financiering nodig. Voorzover de eigen middelen tekortschieten, zal er een externe financier aan te pas moeten komen. Dan beginnen de problemen vaak. Hoe voorkomt u dat uw groeiplannen in de kiem worden gesmoord? Snelgroeiende onderneming … Lees verder ››