Foutloos taalgebruik: emancipatiemotor

Foutloos taalgebruik: emancipatiemotor

Foutloos taalgebruik is elitair en homogeen, stelt Hull University. Studenten van deze universiteit worden niet langer gecorrigeerd wanneer ze verkeerd spellen, grammaticale fouten maken of interpunctie verkeerd gebruiken, schreef correspondent Patrick van IJzendoorn in de Volkskrant (Ten eerste, 15 april). De universiteit meent dat de vereiste om foutloos te kunnen schrijven etnische minderheden en studenten die afkomstig zijn van minder goede scholen discrimineert.

Maar is het niet juist andersom? Werkt afschaffing van die regels discriminatie niet juist in de hand? Want wat gebeurt er als je de afspraken over taal – dat zijn die regels welbeschouwd – loslaat? Dan dreigt het gevaar dat mensen elkaar niet goed begrijpen. Dat iemand iets bedoelt maar dat dit verkeerd wordt opgevat. Als er geen regels zijn, dreigt het gevaar dat iedereen maar z’n eigen regels gaat bedenken. Of dat groepjes hun eigen regels gaan opstellen, en dat wie die regels niet kent geen deel kan uitmaken van die groep en wordt uitgesloten. Discriminatie steekt z’n lelijke kop weer eens op.

Vergelijk het met de etiquette. (Wikipedia: een geheel van cultuurgebonden beleefdheidsregels en de omgangsvormen. De kern van de etiquette: rekening houden met de gevoelens van anderen en met de gebruiken in een samenleving.) Je kunt de etiquette zien als iets van de bovenlaag, de onderdrukker etc. – en dat is het ongetwijfeld ook. Maar de etiquette geeft ook houvast. Je voorkomt heel wat ongemakkelijke situaties als het duidelijk is of je iemand 1 keer, 2 keer of 3 keer moet kussen. Of juist helemaal niet omdat de etiquette is veranderd. Als voor iedereen duidelijk is hoe het hoort, wordt discriminatie van mensen die niet weten hoe het hoort voorkomen.

Wel afspraken, niet te star aan vasthouden – dat lijkt me de weg.

Deel:

Geef een reactie