Je kunt wel generaliseren, maar…

Je kunt wel generaliseren, maar…

Professor in de Psychologie, Anthony Mancini (Pace University), heeft gekeken naar de werkelijke effecten van belangrijke gebeurtenissen in het leven. “Eerder werd gesteld dat een echtscheiding een langdurig negatief effect heeft op het geluk van mensen. Dat blijkt nauwelijks zo te zijn. Verreweg de meeste mensen blijven even gelukkig. Een deel wordt zelfs gelukkiger en slechts een minderheid is minder gelukkig. Die laatste groep vertekent het beeld.”

Hetzelfde gaat op voor PTSS bij soldaten. Sommige soldaten krijgen zware psychische problemen. Verreweg het grootste deel heeft nergens last van. De kleine extreme minderheden in de onderzoeksgroepen (outliers) beïnvloeden sterk de resultaten. Daarnaast zijn er allerlei andere factoren die een rol spelen. Zo waren soldaten die last hebben van PTSS, vaak vroeger ook al minder stabiel.

Mancini: “Er ontstaat nu vaak een algemeen beeld, dat eigenlijk voor niemand klopt. Maar er worden wel allerlei interventies op gebaseerd. Deze blijken achteraf totaal niet te werken. Je moet juist kijken naar het individu en daar de hulp op baseren. Algemene zelfhulpboeken, therapie of beleidsmaatregelen zijn schoten hagel, die soms meer kwaad dan goed doen.”

Via Welingelichte Kringen

Deel:

Geef een reactie