Ray Kurzweil nader beschouwd

Ray Kurzweil nader beschouwd

Het is niet moeilijk bevlogen idealisten als Ray Kurzweil te bekritiseren. Het is nog makkelijker de lezer mee te delen dat er eigenlijk niets nieuws is onder de zon.

In wezen ís er ook niets nieuws onder de zon. Zowel luddieten als technofielen vergeten dat de huidige technologische ontwikkelingen het resultaat zijn van een zeer lange geschiedenis en dat ze herleid kunnen worden tot evolutionair gegroeide overlevingsstrategieën. Het is bovendien naïef te veronderstellen dat de mens zelf in korte tijd ingrijpend zal veranderen, alleen door gebruik te maken van allerlei geavanceerde apparaten als computers en systemen zoals het Internet.

Toch is er binnen de historische continuïteit ook sprake van discontinuïteit en wel in kwalitatieve betekenis. De mens, althans in de wetenschappelijk en technologisch ontwikkelde wereld, staat op het punt in te grijpen in de fundamenten van de levende natuur op aarde. Dat is niet niks; dat is een grote stap; daarover zal goed moeten worden nagedacht. Het resultaat van dat nadenken kan de beslissing zijn om de ontwikkelingen tegen te houden. Het is echter niet reëel te denken dat je dit soort ontwikkelingen kunt tegenhouden. De geschiedenis van de mens toont een continue—en accelererende—stroom van technologische ontwikkelingen die voortgedreven worden door behoeften en verlangens die voortkomen uit de kern van het verschijnsel leven.

Piet Buunk

Deel:

Geef een reactie