Peter Schimmel over bestrijding fraude: ‘Geen taak voor de accountant maar voor de CFO’

De maatschappij verwacht sinds jaar en dag van accountants dat ze fraude, corruptie en gesjoemel kunnen opsporen bij de controle van de jaarrekening. Nu is er weer de Commissie Toezicht Accountantscontrole die vindt dat ‘de onderwerpen continuïteit en fraude een grotere en meer herkenbare positie krijgen in de accountantscontrole’. Maar daarmee worden te hoge verwachtingen van de accountant gewekt, betoogt Peter Schimmel. “Accountants zijn helemaal niet geëquipeerd om fraude op te sporen. De CFO is daar veel beter toe in staat.”

Lees verder op Accountantweek.nl

Deel:

Geef een reactie