Tagarchief: Human Resource Management

De stijl van een leider

Het falen of slagen van een onderneming wordt vaak gekoppeld aan de prestaties van het management. Een goede leider zorgt immers voor een gezonde, winstgevende organisatie, net zoals slecht management de oorzaak kan zijn voor een faillissement. Maar wat is een goede leider? En welke stijl van leidinggeven levert het beste resultaat? Misschien zijn er … Lees verder ››

Human resource accounting: wat is mijn personeel waard?

In jaarverslagen van bedrijven wordt vaak aangegeven dat de kennis en vaardigheden van werknemers bijzonder waardevol zijn voor het bedrijf. Soms wordt zelfs gesproken van `menselijk kapitaal', dat een belangrijk `activum' vormt van de onderneming. Maar zelden of nooit vindt men de waarde van het personeel ook werkelijk in geld uitgedrukt. Human Resource … Lees verder ››

Trends en het MKB

De uitspraak dat voor een ondernemer niets zeker is, behalve dat alles verandert, is inmiddels aardig versleten. Maar daarom niet minder waar. Verstandig en vooral snel inspelen op veranderingen is dan ook een van de belangrijkste kenmerken van goed ondernemerschap. Vooral voor kleinere ondernemers is het echter niet altijd eenvoudig goed zicht te houden op … Lees verder ››

Liever een nieuwe hoed (De Bono vs. De Caluwé)

Leon de Caluwé en Hans Vermaak schreven zo'n vijftien jaar geleden het boek Leren veranderen: een handboek voor de veranderkundige, maar pas de laatste jaren zijn hun ideeën over verandermanagement echt ingeburgerd. Zelfs zo dat je geen borrel meer kunt bezoeken of er wordt wel gevraagd naar de 'kleur' van je persoonlijkheid. ('Blauw', zeg ik … Lees verder ››

Kennis versus waardering (Een duidelijk verhaal)

Hoe weet je eigenlijk of een schrijver de moeite waard is?

Laten we in gedachten eens een assenstelsel tekenen. De ene as geeft de aard van het onderwerp weer (van moeilijk naar makkelijk), de andere as de toegankelijkheid van een informatief bedoelde tekst over datzelfde onderwerp. Dan blijken er vier soorten schrijvers (sprekers, onderwijzers, hoogleraren etc.) … Lees verder ››