ChatGPT in één zin

Iets waardoor de marginale kosten van intelligentie naar nul dalen.

Aldus Sam Altman, ceo van OpenAI, het bedrijf dat ChatGPT heeft geïntroduceerd. Dit citaat is afkomstig uit een interview met Reid Hoffman. Of eigenlijk zegt hij: “My basic model of the next decade is that the marginal cost of intelligence and marginal cost of energy are gonna trend rapidly towards zero.”

Samenvatting

Een automatische vertaling (door DeepL) van een automatisch gegenereerde samenvatting (door ChatGPT) van een automatische gegenereerde transcriptie (door YouTube) levert dit op:

Naar verwachting zullen grote taalmodellen de komende jaren aanzienlijke zakelijke kansen creëren, met name op het gebied van zoeken, chatbots, medische diensten, onderwijs en multimodale modellen. Deze modellen zullen dienen als een nieuw technologisch platform, wat zal leiden tot de oprichting van vele nieuwe bedrijven. Om een duurzaam en gedifferentieerd bedrijf te creëren, kan het waardevol zijn voor bedrijven om zich te richten op het afstemmen van bestaande grote modellen voor specifieke doeleinden of het creëren van unieke versies voor eigen gebruik of om te delen met anderen. Enkele van de meest verrassende mogelijkheden op dit gebied zijn wellicht de toepassing van taalmodellen op gebieden die momenteel niet goed door de technologie worden bediend, zoals persoonlijke relaties of geestelijke gezondheid.

Het afstemmingsprobleem bij kunstmatige intelligentie (AI) verwijst naar de uitdaging om ervoor te zorgen dat AI-systemen zich gedragen op een manier die gunstig is voor de mensheid en in overeenstemming met onze waarden. Er bestaat bezorgdheid over onbedoeld of opzettelijk misbruik van AI, alsook over de mogelijkheid dat het AI-systeem mensen als een bedreiging ziet. Om het afstemmingsprobleem aan te pakken kan het nodig zijn zelfverbeterende AI-systemen te ontwikkelen die kunnen helpen bij het afstemmingsonderzoek. Enkele van de belangrijkste gebieden waarop de komende jaren vooruitgang moet worden geboekt, zijn de verdere ontwikkeling van taalmodellen, de ontwikkeling van multimodale modellen en het vermogen van AI-systemen om voortdurend te leren. Andere gebieden van vooruitgang zijn wellicht de creatie van AGI (kunstmatige algemene intelligentie) en de ontwikkeling van AI-systemen die complexe morele kwesties kunnen begrijpen en aanpakken.

Verwacht wordt dat de kosten van intelligentie en energie in het komende decennium naar nul zullen evolueren, wat op vele gebieden van de samenleving tot belangrijke veranderingen zal leiden. Verwacht wordt dat AI een brede impact zal hebben op diverse industrieën en systemen, waaronder de financiële markten. Het snijpunt van de dalende kosten van intelligentie en energie met de toenemende bereidheid van sommigen om meer aan deze inputs te besteden, kan tot onverwachte ontwikkelingen leiden. De metaverse (virtuele realiteitsomgevingen) en AI zullen naar verwachting onafhankelijke effecten hebben op diverse gebieden, waaronder amusement, onderwijs en informatica. In het biowetenschappelijk onderzoek wordt verwacht dat AI en andere technologieën het onderzoekstempo zullen versnellen en de iteratiecycli zullen verbeteren. De snelheidsbeperkende factoren in het biowetenschappelijk onderzoek kunnen natuurwetten en de complexiteit van biologische systemen zijn.

De aspecten van het leven die naar verwachting onveranderd zullen blijven door AI zijn onder meer menselijke driften en emoties, en het belang van interacties met andere mensen. De meest veelbelovende oplossingen voor gezinsvorming in een hoogtechnologische wereld zijn wellicht persoonlijke beslissingen op basis van individuele waarden en doelen. Sommige mensen kunnen kiezen voor grote gezinnen, terwijl anderen andere doelen, zoals samensmelten met AGI of het verkennen van het universum, prioriteit kunnen geven. Het is belangrijk om de mogelijke impact van technologische ontwikkelingen op de samenleving en individuen te overwegen, maar het is ook belangrijk om niet al te pessimistisch of afwijzend te staan tegenover menselijke ervaringen en waarden.

De spreker gelooft dat kunstmatige intelligentie (AI) de komende jaren snel vooruitgang zal blijven boeken, met name op het gebied van taalmodellen, multimodale modellen en modellen die voortdurend leren. Zij geloven ook dat AI een grote impact zal hebben op vele industrieën, waaronder de financiële wereld, en dat de kosten van intelligentie en energie naar nul zullen evolueren, wat tot grote maatschappelijke veranderingen zal leiden. De sprekers bespraken ook het afstemmingsprobleem, of de uitdaging om ervoor te zorgen dat AI-systemen in het beste belang van de mensheid handelen, en het belang om de ethische en maatschappelijke implicaties van AI in overweging te nemen. Ook kwamen kwesties als OBI, creativiteit en het effect van AI op werkgelegenheid en omscholing aan bod.

Samenvatting van samenvatting

Een automatische vertaling (door DeepL) van een automatisch gegenereerde samenvatting (door ChatGPT) van de samenvatting (idem) van de automatische gegenereerde transcriptie (door YouTube) levert dit op:

De spreker verwacht de komende jaren aanzienlijke vooruitgang in kunstmatige intelligentie, met een focus op taal, multimodale en continu lerende modellen. Hij verwacht dat AI een aanzienlijke impact zal hebben op diverse industrieën en systemen, en dat de kosten van intelligentie en energie naar nul zullen evolueren. De sprekers benadrukten ook het belang van het aanpakken van het afstemmingsprobleem en het overwegen van de ethische en maatschappelijke implicaties van AI. Zij bespraken kwesties als het universele basisinkomen, creativiteit en de gevolgen van AI voor werkgelegenheid en omscholing.

Deel:

Geef een reactie