ChatGPT in één zin (2)

Iets waardoor we de stap van informatiemaatschappij naar kennismaatchappij kunnen maken.

Aldus de commentator van de YouTube-film It’s Time to Pay Attention to A.I. (ChatGPT and Beyond) van Cold Fusion. Of eigenlijk zegt hij: “I think we’re surpassing the information age and entering the knowledge Age. The Information Age came with the Advent of computers the web and internet now ai is making sense of that information and giving us artificial knowledge.”

Samenvatting

Een automatische vertaling (door DeepL) van een automatisch gegenereerde samenvatting (door ChatGPT) van een automatische gegenereerde transcriptie (door YouTube) levert dit op:

Chat GPT is een groot taalmodel ontwikkeld door OpenAI. De chatbot kan open vragen over elk onderwerp begrijpen en beantwoorden, en heeft het potentieel om de productiviteit te verbeteren door taken uit te voeren zoals het genereren van code, het maken van marketingplannen en het bieden van ondersteuning op het gebied van geestelijke gezondheid. De chatbot is ontwikkeld met behulp van een trainingsproces, genaamd “supervised reinforcement learning”, waarbij menselijke feedback wordt gebruikt om de kwaliteit van de antwoorden van de chatbot te verbeteren.

Hij is gebruikt voor taken als geestelijke gezondheidszorg, het aanvechten van parkeerboetes en het helpen van klanten bij het indienen van klachten en het opzeggen van abonnementen. Hij is ook gebruikt om meningen te vormen over specifieke onderwerpen, code te schrijven voor computeropdrachten en maaltijdplannen en boodschappenlijstjes te maken voor personal trainers. Sommige gebruikers hebben het zelfs gebruikt om te spieken bij examens. Het vermogen van Chat GPT om deze taken uit te voeren heeft het potentieel om de productiviteit te verbeteren en een revolutie teweeg te brengen in bepaalde sectoren, zoals onderwijs en personal training. Er moet echter worden opgemerkt dat de antwoorden van de chatbot niet altijd van de hoogste kwaliteit zijn en dat er nog steeds verbeteringen nodig zijn.

Bovendien bestaat er bezorgdheid over het vermogen van de chatbot om te worden gecontroleerd vanwege zijn open karakter, waardoor hij in sommige gevallen onjuiste of zelfs gevaarlijke informatie heeft verstrekt. De kosten van het gebruik van de chatbot zijn momenteel ook te hoog om op grote schaal te kunnen worden gebruikt. Er bestaat ook bezorgdheid over het vermogen van de chatbot om te worden gebruikt voor onethische doeleinden, zoals het creëren van nepnieuws of het geven van instructies voor het maken van een molotovcocktail.

Sommige mensen hebben hun bezorgdheid geuit over de mogelijke negatieve gevolgen van chat GPT, zoals het verplaatsen van banen en het creëren van valse inhoud. De CEO van OpenAI heeft commentaar geleverd op de potentiële impact van chat GPT en andere AI-systemen op de arbeidsmarkt en de noodzaak van een universeel basisinkomen en herscholingsprogramma’s. Hij suggereert ook dat ondernemers en studenten moeten overwegen zich te richten op AI-onderzoek en -ontwikkeling. Sommige regeringen, zoals China, hebben plannen aangekondigd om het gebruik van door AI gegenereerde inhoud te reguleren. Algemeen wordt aangenomen dat de technologie het potentieel heeft om de manier waarop mensen toegang krijgen tot en gebruik maken van informatie en kennis aanzienlijk te veranderen.

Deel:

Geef een reactie