Tagarchief: Eckart Wintzen

Internationalisatie: planmatige aanpak loont

Nederlandse ondernemingen laten veel kansen liggen in het buitenland. Terwijl internationaal zakendoen steeds aantrekkelijker wordt als gevolg van de Europese eenwording. Er zijn mogelijkheden in overvloed. Door het wegvallen van de Europese binnengrenzen is het voor Nederlandse ondernemers aantrekkelijker geworden zaken te doen met het buitenland - te exporteren, te importeren, samen te werken met een … Lees verder ››

Decentralisatie: tussen strategic planning en financial control

Decentralisatie is hét leidende organisatieprincipe van de jaren tachtig en negentig. De voordelen van decentralisatie - zoals grotere slagvaardigheid en flexibliteit - zijn overbekend. Minder aandacht is er voor de problemen die decentralisatie meebrengt. Belangrijk zijn vooral: Hoe moeten de taken worden verdeeld tussen centrum en decentrale eenheden? En: Hoe moet de planning- en controlcyclus … Lees verder ››

Onvermijdelijke cellulitis (Over de cellentheorie van Eckart Wintzen)

Nu de cellen van Eckart Wintzen zich niet meer delen is het misschien een goed moment even stil te staan bij zijn belangrijkste nalatenschap: zijn cellentheorie. Kort samengevat komt die er op neer dat een onderneming het beste presteert als de schaalgrootte beperkt is. Een 'business unit', een 'cel' met maximaal 70 mensen of zo, en … Lees verder ››