Pover rendement

Pover rendement

Wat is het rendement van de aanzienlijke inspanning die gymnasiasten moeten leveren om alleen al de techniek van het Latijn en Grieks onder de knie te krijgen, voordat zij aan het lezen van teksten toekomen? Dat rendement is pover. Ik vroeg eens een lerares Grieks hoeveel boeken Homerus haar leerlingen lazen en haar antwoord was: één (van de 48). Voor andere schrijvers geldt hetzelfde.

In oktober 2005 heb ik daarom op een congres van de Vrienden van het Gymnasium voorgesteld de originele tekst van klassieke schrijvers te vervangen door vertalingen, waarvan er vele goede in het Nederlands bestaan.

Als dit gebeurt, komt er zeer veel tijd vrij. Die tijd kunnen leerlingen o.a. benutten door grote stukken tekst in vertaling te lezen. Natuurlijk zullen er leerlingen zijn die erop staan Latijnse en Griekse schrijvers in de oorspronkelijke taal te leren lezen. Dat moet mogelijk zijn maar dan buiten normale schooluren. Zo was dat vroeger in Nederland met Hebreeuws en nu met Arabisch en Turks. Door mijn voorstel zullen gymnasiasten meer thuis in de klassieke cultuur en literatuur zijn dan met de huidige, verouderde methode.

Wijze woorden van Frits Bolkestein in de Volkskrant. Alhoewel: Grieks en Latijn vormen ook een opstapje naar andere talen. Zeker wie Latijn heeft geleerd, krijgt Frans, Spaans en Italiaans (de latijnse talen dus) eerder onder de knie dan een non-Latinist. Dat is toch ook ‘rendement’? Verder lijkt me het minutieus uitpluizen van teksten ook heel zinvol, je leert er nauwkeuriger door denken en formuleren. Als je alleen teksten in vertaling leest, niet. Niet in die mate, althans.

Deel:

Geef een reactie