De survivalgids voor accountants

In deze survivalgids worden enkele ontwikkelingen die de komende jaren van grote invloed zullen zijn op de accountancy besproken. Het gaat vooral om de verdergaande digitalisering. Andere trends, met name het toenemend belang van allerlei andere ‘stakeholders’ dan de aandeelhouders komen ook aan de orde.

Wat betekenen al deze ontwikkelingen voor jou als accountant? En hoe kun je er het beste op inspelen zodat je klaar bent voor alle veranderingen en dus ‘overleeft’ als accountant? Ook die vragen worden besproken in deze survivalgids.


Download de whitepaper via inspireertbeterondernemen.nl

Deel:

Geef een reactie