Tagarchief: Japan

Internationalisatie: planmatige aanpak loont

Nederlandse ondernemingen laten veel kansen liggen in het buitenland. Terwijl internationaal zakendoen steeds aantrekkelijker wordt als gevolg van de Europese eenwording. Er zijn mogelijkheden in overvloed. Door het wegvallen van de Europese binnengrenzen is het voor Nederlandse ondernemers aantrekkelijker geworden zaken te doen met het buitenland - te exporteren, te importeren, samen te werken met een … Lees verder ››

Slim snel en slagvaardig inkopen

Kostenbesparing, kwaliteitsverbetering en vermindering van het ondernemersrisico. Dit alles - en nog veel meer - kan een bedrijf bereiken door slim in te kopen. In alle fasen van het productie- en inkoopproces doen zich mogelijkheden voor om de inkoopfunctie te verbeteren. Een goede organisatie van de inkoopfunctie kan bijdragen tot een betere bedrijfsvoering. In de eerste … Lees verder ››

Jan Mulder onthoofd

Welbeschouwd zijn er maar twee soorten voetballers. De mooiweervoetballers en de weer-en-windvoetballers. De mooiweervoetballers (die zich vaak tooien met namen die doen denken aan Italiaanse luxe-koffie) kunnen de bal goed hooghouden, ze kunnen aardig pingelen en het publiek in vervoering brengen met hun lichaamskronkelingen. Aan verdedigen doet de mooiweervoetballer niet: hij houdt zich op in … Lees verder ››

Kyoto en de andere klimaatconferenties: grote woorden en kleine daden

Op de internationale klimaatconferenties is het altijd worstelen tussen milieubelangen en economische haalbaarheid. De uitkomsten zijn volgens veel critici teleurstellend. Zo ook het veelgeroemde protocol van Kyoto in 1997. "Toen is besloten de CO2-emissies met 5,2 procent terug te dringen. Terwijl op termijn zeker 50 procent nodig is om de aarde niet te veel te … Lees verder ››