Emissies.com: tussen flippen en houden

Beleggers die van een avontuurtje houden, tekenen vaak gretig in op beursintroducties. Nederlandse ‘thrill seekers’ worden op hun wenken bediend met maar liefst drie sites die zich richten op de Nederlandse markt: www.beursemissies.com, www.beursintroductie.nl, en www.emissies.com. De sites overlappen elkaar grotendeels, zelfs zo sterk dat je je afvraagt of ze alle drie wel bestaansrecht hebben.

De eerste van de drie, www.beursemissies.com, is vooral de moeite waard vanwege het duidelijke overzicht van komende en lopende beursintroducties. Aardig is ook dat er aandacht wordt besteed aan de rendementen van oudere emissies. En mogelijk komen dat links naar andere, buitenlandse sites op emissiegebied nu en dan van pas. Maar de site is helaas gelardeerd met algemene financiële berichten uit de tweede hand en andere informatie die elders te vinden is. Waarom zou iemand die geïnteresseerd is in emissies dit willen lezen? Helemaal overbodig is een bezoek aan www.beursintroductie.nl, een wel erg klein onderdeel van de grotere site belegger.nl. Veel beleggers die geïnteresseerd zijn in emissies, kunnen volstaan met de nieuwsbrieven van beursemissies en.com en beursintroductie.nl.

Verreweg de beste site op het gebied van beursintroducties is www.emissies.com. Een sobere rechtoe-rechtaansite, die zich op het eerste gezicht in weinig opzichten onderscheidt van de twee concurrenten. Behalve nieuwtjes over emissies, vindt de lezer hier echter veel achtergrondinformatie. Analyses van beursgangers, bijvoorbeeld. Niet alleen reguliere bedrijven worden belicht, ook emissies van beleggingsfondsen komen aan bod. Zo wordt de biotechsector belicht naar aanleiding van de stortvloed aan nieuwe biotechfondsen. Aardig, al is de uitwerking niet erg grondig. Er wordt niet eens een profiel gegeven van de Nederlandse fondsen, laat staan dat de centrale vraag ‘moet u inschrijven?’ wordt beantwoord. De lezer loopt vast in de ‘trendkanalen’ van de klaarblijkelijk in technische analyse onderlegde auteur.

Grondiger is de ‘cursus beursgangen’ van B. Butot. Hierin wordt de belegger in vier afleveringen geleerd hoe te overleven in de ‘jungle van introducties en belangenverstrengelingen’. Een ‘jungle’ – want ‘los van het sexy appeal van emissies en de mogelijk zeer hoge opbrengsten, is het beleggen in introducties zeer gevaarlijk’. ‘Belangenverstrengelingen’- want hoe vaak komt het niet voor dat de bank of andere intermediair een bedrijf én begeleidt naar de beurs én de aandelen aan haar klanten verkoopt?

Als klap op de vuurpijl komt emissies met twee strategieën om in te spelen op beursintroducties. De eerste is het ‘flippen’: inschrijven en op een van de eerste dagen na introductie verkopen. Een alternatief is de omgekeerde weg bewandelen: aandelen met een hoge groeipotentie kopen en houden, een strategie die het goed doet als het emissieklimaat tegenzit.

Butot zegt het niet met zo veel woorden, maar flippen lijkt in de regel de aantrekkelijkste strategie. Want, zoals Butot zelf aangeeft, de kans op langdurige koersstijgingen is bij beursnieuwelingen gering. Wel maken beursnieuwelingen de eerste dagen na introductie vaak een enorme koerssprong, en daar kunnen speculatief ingestelde beleggers hun voordeel mee doen. Flippen maar, zou je dus zeggen. Al zullen veel flipperaars die de introductie van World Online over zich heen hebben gekregen daar wel anders over denken.

(Artikel verschenen in de reeks ‘webwijzer’ voor Effect (VEB/Kluwer), over financiële sites voor beleggers)

 

 

Deel:

Geef een reactie