Sponsoring van politieke partijen: waarom niet?

‘Leve Marx, Engels, Lenin!!! Leve het socialisme!!! Dood aan het fascisme!!! Weg met het kapitalistische onrecht!!!’ Dit schrijft Marco Hanekamp in een reactie op mijn column over bevrijdingsdag. Slecht nieuws voor Marco: het grootkapitaal heeft weer eens overwinning geboekt. De VVD laat zich door een aantal bedrijven sponsoren, waaronder softwarebedrijf Microsoft en – jawel – internetprovider Freeler.

De PvdA stelt dat ‘deze vergaande vorm van sponsoring een politieke partij onvermijdelijk van het bedrijfsleven afhankelijk maakt’. Bovendien vreest de PvdA dat de ene partij beter in de markt zal liggen dan de andere. Het schrikbeeld van Marx, Engels en Lenin: de politiek in de greep van de voortwoekerende kapitalistische industrieën. Waarbij de partij die altijd het dichtst tegen het bedrijfsleven heeft aangeschurkt natuurlijk het meeste geld krijgt, en zo gestaag zijn macht kan uitbreiden. ‘Fascisme vloeit voort uit het zeer onrechtvaardige kapitalistische systeem!’, zoals Marco Hanekamp het zo trefzeker formuleert.

Ik denk dat het allemaal wel meevalt. Je laten sponsoren wil nog niet zeggen dat je je geheel overlevert aan je geldschieter. Vaak integendeel. Je laten sponsoren is meestal een lekker makkelijke manier van geld aantrekken. Je laat anderen meeliften op je naamsbekendheid, zonder er iets voor te hoeven doen. OK, een beetje dan. De logo’s van de sponsors meenemen op verkiezingsaffiches. Laten zien dat Zalm – genezen van zijn muisarm – bij Freeler inlogt. Op het partijcongres een standje inruimen waar Microsoft Office kan worden verkocht. Dat soort zaken. Je spekt er de kas voor de verkiezingscampagne mee, zonder al te veel verplichtingen aan te gaan.

En zou het bedrijfsleven oprukken in de politiek, wat dan nog? Er zijn bedrijven genoeg die liever de PvdA of Groen Links willen sponsoren. Want laten we wel wezen, is de VVD nu zo’n gelukkige keuze voor een bedrijf dat zijn overtollige sponsorvet kwijt wil? Als zakenman heb ik – sorry hoor, Marco – wel enige affiniteit met het liberale gedachtegoed van de VVD. Maar het is ook de partij van de Dixieland muziek, de ruitjesbroek, de blazer en de brallerige babbel. Dat heeft mij altijd tegengestaan aan die partij.

Ik zou me wel twee keer bedenken voor ik tot sponsoring overging.

Column voor Freeler

Deel:

Geef een reactie