Tagarchief: Kostprijs

Met goede webcare is een klacht een kans

Een goede afhandeling van klachten is een middel is om de tevredenheid van klanten te vergroten. Bovendien biedt elke klacht een kans om de kwaliteit van producten en diensten te verbeteren. Het is dan natuurlijk wel zaak dat je klachten goed afhandelt of zelfs voor bent. Webcare biedt de mogelijkheid daartoe: snel, goed en … Lees verder ››

Het geheim van het geheim (Nu de Henri-Sijthoffprijs niet is uitgereikt)

"Wat is het geheime ingredïent?", vraagt Kung Fu Panda in de gelijknamige film keer op keer aan zijn vader, die de lekkerste soep van de wereld maakt. Kung Fu Panda maakt soep volgens zijn vaders recept, maar is ontevreden over de smaak. Hij denkt dat dit komt omdat 'het geheime ingrediënt' van zijn vader ontbreekt. … Lees verder ››

Begroten en budgetteren: hoe doet u dit?

Met het verschijnen van de Rijksbegroting zal menige ondernemer zich afvragen of zijn eigen begroting goed is opgesteld. Moet hij net als het Rijk eens per jaar met een begroting komen? Welke posten moet hij opnemen? En zo rijzen er nog vele vragen. Een ding is zeker: de traditionele manier waarop het Rijk en andere … Lees verder ››

Human resource accounting: wat is mijn personeel waard?

In jaarverslagen van bedrijven wordt vaak aangegeven dat de kennis en vaardigheden van werknemers bijzonder waardevol zijn voor het bedrijf. Soms wordt zelfs gesproken van `menselijk kapitaal', dat een belangrijk `activum' vormt van de onderneming. Maar zelden of nooit vindt men de waarde van het personeel ook werkelijk in geld uitgedrukt. Human Resource … Lees verder ››

Slim snel en slagvaardig inkopen

Kostenbesparing, kwaliteitsverbetering en vermindering van het ondernemersrisico. Dit alles - en nog veel meer - kan een bedrijf bereiken door slim in te kopen. In alle fasen van het productie- en inkoopproces doen zich mogelijkheden voor om de inkoopfunctie te verbeteren. Een goede organisatie van de inkoopfunctie kan bijdragen tot een betere bedrijfsvoering. In de eerste … Lees verder ››