Anima rising – So what

Anima rising – So what

He says “Anima rising-
So what-
Petrified wood process
Tall timber down to rock!”

Don’t interrupt the sorrow
Darn right
He says “We walked on the moon
You be polite.”

Joni Mitchell (Don’t interrupt the sorrow van The hissing of summer lawns). Mooi nummer is dat toch; onbegrijpelijke tekst, maar het heeft te maken met de tegenstelling animus – anima. Waarbij anima niet alleen ‘het vrouwelijke’ aanduidt, maar ook – volgens de Joni Mitchell Glossary – een muziekterm is: con anima, met bezieling.

Deel:

Geef een antwoord