In de ban van het getal (2): Carbontax op het hakblok

In de ban van het getal (2): Carbontax op het hakblok

“In de Thorbeckezaal van de Tweede Kamer lag dinsdagmiddag een econometrisch model op het hakblok. De inquisiteurs van de Kamercommissie Financiën wilden van Robert Kok weten waarom hij de toekomst zo slecht voorspelt. Ook wilden ze weten waarom hij zijn bedrijfsgeheimen niet prijsgeeft en weigert die open en bloot op zijn website te publiceren.

Kok is een consultant in de vervoerssector die in eigen beheer het rekenkundige model Carbontax heeft ontwikkeld. Met dat model kan de overheid berekenen hoe automobilisten reageren op fiscale prijsprikkels, zoals een lagere bijtelling en aanschafssubsidies voor elektrische auto’s. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft Carbontax gebruikt om een deel van het concept-Klimaatakkoord door te rekenen, namelijk het deel dat gaat over het stimuleren van elektrisch autorijden in het personenvervoer.

Bij de besluitvorming moeten Kamerleden erop kunnen vertrouwen dat het PBL de gedragseffecten van het voorgenomen beleid goed berekent. En daar wringt de schoen, want Carbontax heeft die gedragseffecten consequent onderschat. Jaar na jaar blijkt weer dat Nederlandse automobilisten veel gretiger gehoor geven aan fiscale prikkels dan dit rekenmodel voorzag.”

Uit: De Volkskrant van 16 april 2019

 

Deel:

Geef een antwoord