Voor jezelf beginnen deel 1: Ben jij geschikt als ondernemer?

Moet iemand een bepaald karakter hebben om carrière te maken als ondernemer? Een makkelijke vraag, die zich moeilijk laat beantwoorden. Psychologen, bedrijfskundigen en andere deskundigen hebben ernaar gezocht, maar hebben niet precies kunnen achterhalen wat ‘ondernemende’ eigenschappen zijn. Toch lijkt het er wel op dat succesvolle ondernemers vaak gemeenschappelijke karaktertrekken hebben, althans volgens allerlei (vaak Amerikaanse) tests en modellen. Zo zouden veel ondernemende mensen origineel, creatief en nieuwsgierig zijn, maar ook efficiënt, toegewijd en ordentelijk en bovendien zelfverzekerd, enthousiast en energiek.

Veel kenners wijzen erop dat deze ‘ondernemende’ karaktereigenschappen vooral in de eerste fasen van het ondernemerschap belangrijk zijn: bij de start en de eerste groei van het bedrijf. In een latere fase, komt het er vooral op aan dat de ondernemer een goed manager is. En managen vereist heel andere vaardigheden en karaktereigenschappen dan ondernemen. Een manager is vooral een ‘teamworker’, die goed kan leidinggeven en delegeren. Een ondernemer is vooral een pionier, die kansen in de markt ziet en een bedrijf uit de grond stampt om daar op in te springen.

Weer andere experts wijzen erop dat er verschillende typen ondernemingen zijn. Zo heb je snelgroeiende, vaak industriële ondernemingen, typische middenstandsbedrijven en (de bakker en de slager om de hoek) en de bedrijven van hoogopgeleide professionals. Drie verschillende typen ondernemingen, die alledrie heel verschillende eisen aan de ondernemer stellen. Zo heeft de snelgroeiende onderneming vaak met financiële vraagstukken te maken, kampt de middenstander met personele problemen en worstelt de professional met zijn krappe tijd. De ondernemer die goed weet hoe hij moet onderhandelen met ‘venture capitalists’ en banken is nog niet altijd geschikt om een praatje over het weer te maken met de buurvrouw die een broodje halfom komt kopen. En de slager weet weer niets over de laatste ontwikkelingen op het gebied van het arbeidsrecht waar de professional net een avondcursus over heeft gevolgd.

De artikelen in het dossier ‘Voor jezelf beginnen’ zijn mogelijk interessant voor een grote groep van (beginnende) zelfstandigen, maar zijn voornamelijk bedoeld voor startende professionals. Vaak zijn dit hoogopgeleide dienstverleners. Typerend voor hun werk is een grote vrijheid, groter dan wanneer ze in loondienst werken. Het werk is bovendien veelal projectgebonden: ze verrichten verschillende ‘klussen’ voor verschillende opdrachtgevers. Ook worden er hoge eisen gesteld aan hun vakbekwaamheid: ze worden ingehuurd als professional, en dat ‘mag wat kosten’ maar ze moeten hun geld ook opleveren.

Hoe weet je of jij geschikt bent om als zelfstandige professional een hopelijk goedbelegde boterham te verdienen? Je kunt natuurlijk een test afleggen uit een handboek over ondernemen of een vragenlijst op internet invullen. Wellicht dat je hier een indruk krijgt of ondernemen iets voor jou is. Maar misschien wil je het liefst zo snel mogelijk aan de slag en ondernemende daden bij je dromen over het ondernemerschap voegen. Niet zo’n gek idee. Je komt er dan vanzelf wel achter of ondernemen iets voor jou is.’The proof of the pudding is in the eating’…

Artikel voor Planet Internet

Deel:

Geef een reactie