Categoriearchief: Esthetiek

Het rendementsdenken voorbij

Als ik het wel heb, zijn er volgens de protesterende studenten twee bezwaren tegen het alomtegenwoordige 'rendementsdenken'.

Het eerste is dat het rendementsdenken alomtegenwoordig is. Ten onrechte, want er is toch meer in het leven dan 'rendement'? Je kunt niet alles in geld uitdrukken, er is meer in het leven, de mens leeft niet bij brood … Lees verder ››

Authenticiteit: voor jezelf maar niet vanzelf

Sinds de Romantiek is authenticiteit een eerste vereiste voor een kunstenaar. De kunstenaar streeft naar zuiverheid en mag zich niets aantrekken van de ruis die mainstream heet. Als het publiek niet in staat is om de kunst op waarde te schatten, ligt dat aan het publiek. Dat is kennelijk niet in staat om authenticiteit te … Lees verder ››

De wet van de efficiëntie in de esthetica (Oftewel: waarom ‘less’ niet ‘more’ is)

Er is een wet in de esthetica die je de wet van de efficiëntie zou kunnen noemen: met een minimum aan middelen het maximum aan expressie bereiken. Wie dat kan is een kunstenaar. De vraag is alleen: waar ligt het optimum? Met nog minder middelen is ook wel een maximum aan expressie te bereiken, maar is … Lees verder ››