Droom versus werkelijkheid

Droom versus werkelijkheid

Hoe veelomvattend het terrein van frustratie ook is – van een gestoten teen tot een voortijdige dood – aan elke frustratie ligt dezelfde basisstructuur ten grondslag: een wens die in botsing komt met een onbuigzame werkelijkheid. Die botsingen beginnen al in onze vroegste jeugd, met de ontdekking dat de bronnen van onze bevrediging buiten ons bereik liggen en dat de wereld niet klakkeloos gehoorzaamt aan onze
wensen.

Seneca, geparafraseerd door Alain de Botton in De troost van de filosofie (vertaling: Tjadine Stheeman)

Deel:

Geef een reactie