Nee-o-liberalisme

Nee-o-liberalisme

Als er al een discussie binnen de liberale beweging nodig en bezig was, dan ging het niet om de waarde van het individu. Daarover zijn alle liberalen het eens. Maar wel over de status van de overheid, haar macht en efficiëntie. Sommige zogenaamde neoliberalen of libertariërs vinden dat de overheid zich zo weinig mogelijk moet bemoeien met het leven en denken van de burgers, maar dat klopt niet met het klassieke liberalisme dat juist vindt dat de overheid een cruciale taak te vervullen heeft, namelijk zorgen voor neutraliteit binnen het publieke domein. Zo vinden ware liberalen het noodzakelijk dat de overheid tussenbeide komt als groepsrechten de vrijheid van één enkele mens aantasten.

Dirk Verhofstadt op Liberales.be

Deel:

Geef een reactie