PVV en SP: electorale thuishavens

PVV en SP: electorale thuishavens

Maar we mogen de onderliggende oorzaak van Wilders’ succes niet negeren – en dat gebeurt feitelijk nog te veel. De PVV vormt, met de SP, de electorale thuishaven van hen die als de ‘moderniseringsverliezers’ bekend staan: vooral lager opgeleiden voor wie de globalisering, die door de hogeropgeleide elite als verbreding van haar economische en culturele horizon wordt omarmd, juist een bedreiging vormt.

De PVV maakt van de tegenstelling tussen volk en elite weliswaar een karikatuur, maar feit is dat hun beider belangen steeds verder uiteengroeien. Wat aan de een hoop biedt, ziet de ander als bedreiging. Minder geverseerd in vreemde talen en culturen hecht het lageropgeleide deel van de bevolking veel meer waarde aan de natiestaat als baken voor sociaal-economische en sociaal-culturele zekerheid.

De prijs van open grenzen wordt, in de vorm van verkleuring en arbeidsconcurrentie thuis, niet in de villawijken maar in de volkswijken betaald. Flexibiliteit en is mooi voor de directeur, die zelf carrière in Amerika tegemoet gaat, maar een bedreiging voor de monteur, wiens werk naar Albanië verdwijnt.

Thomas van der Dunk (http://opinie.volkskrant.nl)

Deel:

Geef een antwoord